Tuesday, November 6, 2012

Dilema

Semua kerja terkejar-kejar,
Banyaknya kerja berjejar-jejar.

Banyaknya maklumat perlu dicari,
Semuanya ada di hujung jari.

Beberapa maklumat perlu disaring,
Info tak dikehendaki perlu dijaring.

Pencarian maklumat menuntut berfikir,
Ilmu diperoleh usahlah kikir.

Bapak dosen atau para pensyarah,
Suruhan, arahanmu kami memang pasrah.

Fizikal dan mental kami kerah,
Pencarian maklumat sentiasa terarah.

Masa bersama keluarga tetap diluang,
Tak dibiar masa berlalu percuma terbuang.  

Penghasilan tesis mengikut tempoh,
Betapapun sukar kan kami tempuh.

Pahit maung belajar ibarat rasa jadam,
Kesulitan tak meluntur hasrat yang dipendam.  

Ya Rabbi kabulkan hajat insani,
Dipermudah urusan hari-hari yang melewati.

  


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...